k.ú.: 752657 - Křížov u Sovince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597457 - Jiříkov NUTS5 CZ0801597457
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 3831
zahrada 65 50355
travní p. 118 2246447
lesní poz 140 992983
vodní pl. nádrž umělá 1 267
vodní pl. tok přirozený 1 4638
vodní pl. tok umělý 1 975
zast. pl. zbořeniště 12 6654
zast. pl. 41 14283
ostat.pl. jiná plocha 26 25504
ostat.pl. manipulační pl. 3 17198
ostat.pl. neplodná půda 22 19448
ostat.pl. ostat.komunikace 43 55673
ostat.pl. pohřeb. 1 388
ostat.pl. silnice 2 14096
Celkem KN 480 3452740
Par. KMD 480 3452740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 41
LV 54
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.