k.ú.: 752665 - Sovinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597457 - Jiříkov NUTS5 CZ0801597457
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 35402
zahrada 132 124256
travní p. 116 1614560
lesní poz 117 2965051
vodní pl. tok přirozený 16 33301
vodní pl. zamokřená pl. 1 720
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 28 7657
zast. pl. 86 27139
ostat.pl. jiná plocha 29 24683
ostat.pl. manipulační pl. 8 5814
ostat.pl. neplodná půda 65 59670
ostat.pl. ostat.komunikace 60 74830
ostat.pl. pohřeb. 1 694
ostat.pl. silnice 13 66140
ostat.pl. zeleň 1 173
Celkem KN 685 5040238
Par. KMD 685 5040238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 86
LV 124
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.