k.ú.: 752711 - Vlkov u Spáleného Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1437208
zahrada 22 15250
travní p. 68 519451
lesní poz ostat.komunikace 1 3199
lesní poz 21 1241237
vodní pl. rybník 2 39205
vodní pl. tok přirozený 1 21500
vodní pl. tok umělý 15 18836
zast. pl. 34 14516
ostat.pl. jiná plocha 12 45585
ostat.pl. manipulační pl. 3 6374
ostat.pl. neplodná půda 70 209417
ostat.pl. ostat.komunikace 30 101570
ostat.pl. silnice 5 59264
ostat.pl. zeleň 2 1311
Celkem KN 344 3733923
Par. DKM 344 3733923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.06.2013
ZMVM 1:2000 30.12.1988 13.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.