k.ú.: 752754 - Spálov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599867 - Spálov NUTS5 CZ0804599867
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 707 7037392
zahrada 435 317755
travní p. 561 2329192
lesní poz ostat.komunikace 14 38483
lesní poz 427 8626213
vodní pl. nádrž umělá 4 6248
vodní pl. tok přirozený 33 139990
zast. pl. zbořeniště 3 103
zast. pl. 560 149330
ostat.pl. jiná plocha 166 131161
ostat.pl. manipulační pl. 11 40552
ostat.pl. neplodná půda 30 24600
ostat.pl. ostat.komunikace 244 339280
ostat.pl. pohřeb. 1 4513
ostat.pl. silnice 20 84151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 34755
ostat.pl. zeleň 3 18473
Celkem KN 3230 19322191
Par. DKM 3230 19322191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 316
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 539
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 562
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2019
KM-D 1:2000 21.05.2001 03.12.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 21.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 18:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.