k.ú.: 752789 - Spělkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596795 - Spělkov NUTS5 CZ0635596795
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 935102
zahrada 77 27877
travní p. 304 777438
lesní poz les s budovou 4 161
lesní poz 85 645143
vodní pl. nádrž umělá 2 3788
vodní pl. tok přirozený 3 27698
zast. pl. zbořeniště 13 2057
zast. pl. 60 14827
ostat.pl. jiná plocha 26 4799
ostat.pl. manipulační pl. 11 11006
ostat.pl. neplodná půda 113 52374
ostat.pl. ostat.komunikace 86 68834
ostat.pl. pohřeb. 2 2363
ostat.pl. silnice 1 9965
ostat.pl. zeleň 2 128
Celkem KN 934 2583560
Par. KMD 934 2583560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
LV 111
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.