k.ú.: 752827 - Spešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 556963 - Spešov NUTS5 CZ0641556963
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 1359944
zahrada 254 139171
ovoc. sad 2 6404
travní p. 175 277702
lesní poz 407 1095155
vodní pl. nádrž přírodní 1 647
vodní pl. nádrž umělá 1 950
vodní pl. rybník 1 3039
vodní pl. tok přirozený 12 11260
vodní pl. tok umělý 4 2382
zast. pl. společný dvůr 7 427
zast. pl. 261 69540
ostat.pl. dobývací prost. 9 25022
ostat.pl. dráha 3 11282
ostat.pl. jiná plocha 131 65363
ostat.pl. manipulační pl. 7 2509
ostat.pl. neplodná půda 65 36349
ostat.pl. ostat.komunikace 123 123343
ostat.pl. silnice 27 26881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16086
ostat.pl. zeleň 58 36001
Celkem KN 2100 3309457
Par. DKM 2100 3309457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 158
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 259
LV 393
spoluvlastník 532

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.04.2016 1:1000 20.04.2016 *)
DKM 1:1000 14.12.2006
ZMVM 1:2000 01.08.1989 14.12.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.12.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 24.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.