k.ú.: 752843 - Spomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535192 - Spomyšl NUTS5 CZ0206535192
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 841
orná půda 364 2715237
zahrada 162 91398
ovoc. sad 37 224267
travní p. 14 11006
lesní poz 18 88108
vodní pl. nádrž umělá 1 4385
vodní pl. tok umělý 7 446
zast. pl. zbořeniště 6 1005
zast. pl. 242 80541
ostat.pl. dobývací prost. 6 12188
ostat.pl. dráha 19 28280
ostat.pl. jiná plocha 61 73564
ostat.pl. manipulační pl. 55 79583
ostat.pl. neplodná půda 78 47109
ostat.pl. ostat.komunikace 68 78663
ostat.pl. pohřeb. 1 1845
ostat.pl. silnice 14 43812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6123
ostat.pl. zeleň 9 658
Celkem KN 1164 3589059
Par. KMD 1164 3589059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. skleník 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 224
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 272
spoluvlastník 458

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
DKM-KPÚ 03.09.2009 1:1000 24.09.2009 *) KPÚ Lužec nad Vltavou
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 19:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.