k.ú.: 752860 - Spytihněv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585793 - Spytihněv NUTS5 CZ0724585793
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 32 14546
orná půda 3744 6463788
vinice 4 1380
zahrada 966 560999
ovoc. sad 13 30737
travní p. 240 138430
lesní poz 237 96492
vodní pl. nádrž umělá 32 190893
vodní pl. tok přirozený 208 480957
vodní pl. tok umělý 265 250515
vodní pl. zamokřená pl. 322 292640
zast. pl. společný dvůr 9 1298
zast. pl. zbořeniště 12 2698
zast. pl. 906 341751
ostat.pl. dráha 1 105249
ostat.pl. jiná plocha 302 171165
ostat.pl. manipulační pl. 243 144596
ostat.pl. neplodná půda 152 73192
ostat.pl. ostat.komunikace 555 171718
ostat.pl. pohřeb. 21 12228
ostat.pl. silnice 26 88904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13337
ostat.pl. zeleň 40 12171
Celkem KN 8332 9659684
Par. DKM 8332 9659684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 566
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 781
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 1518
spoluvlastník 3147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2011
THM-V 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 01.04.1961 1:2000,
ZMVM 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 jde o THM
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.