k.ú.: 752916 - Srbice u Kolovče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554260 - Srbice NUTS5 CZ0321554260
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 2820293
zahrada 112 49092
ovoc. sad 7 11074
travní p. 122 567341
lesní poz 68 962936
vodní pl. nádrž umělá 6 70496
vodní pl. rybník 1 5000
vodní pl. tok umělý 9 17361
zast. pl. zbořeniště 3 205
zast. pl. 131 63272
ostat.pl. jiná plocha 71 75424
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 511
ostat.pl. manipulační pl. 12 9500
ostat.pl. neplodná půda 43 41545
ostat.pl. ostat.komunikace 58 83403
ostat.pl. pohřeb. 2 2580
ostat.pl. silnice 21 45154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5838
ostat.pl. zeleň 2 255
Celkem KN 918 4831280
Par. DKM 918 4831280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 195
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.11.2017
DKM 1:1000 29.11.2016
DKM 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 20.10.2011
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.11.2017 1.11.1981 1:2000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 29.11.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 17.05.2022 00:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.