k.ú.: 752924 - Těšovice u Kolovče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554260 - Srbice NUTS5 CZ0321554260
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 641 1689429
zahrada 88 37864
ovoc. sad 7 12385
travní p. 560 586535
lesní poz 234 524823
vodní pl. nádrž umělá 9 11117
vodní pl. tok umělý 40 3977
zast. pl. zbořeniště 6 1544
zast. pl. 72 36097
ostat.pl. jiná plocha 24 10478
ostat.pl. manipulační pl. 41 22367
ostat.pl. neplodná půda 75 17582
ostat.pl. ostat.komunikace 377 57671
ostat.pl. silnice 87 18608
Celkem KN 2261 3030477
Par. DKM 2261 3030477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 111
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.07.2008
ZMVM 01.01.1900 10.07.2008 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1900 10.07.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.