k.ú.: 752941 - Srbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567833 - Srbice NUTS5 CZ0426567833
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 907770
zahrada 173 70416
travní p. 174 268290
vodní pl. nádrž umělá 18 311515
vodní pl. tok přirozený 23 7009
vodní pl. tok umělý 4 4970
vodní pl. zamokřená pl. 9 17302
zast. pl. společný dvůr 6 2590
zast. pl. zbořeniště 1 55
zast. pl. 287 58432
ostat.pl. jiná plocha 75 262129
ostat.pl. manipulační pl. 29 14181
ostat.pl. neplodná půda 57 73805
ostat.pl. ostat.komunikace 115 57223
ostat.pl. silnice 27 47568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 28690
ostat.pl. zeleň 2 484
Celkem KN 1482 2132429
Par. DKM 1482 2132429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 88
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 283
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 424
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.1997 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 16.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.