k.ú.: 752975 - Srbská Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546348 - Srbská Kamenice NUTS5 CZ0421546348
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 598662
zahrada 136 75283
travní p. mez, stráň 1 400
travní p. 560 2401639
lesní poz les(ne hospodář) 72 2087875
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 84
lesní poz 226 5701581
vodní pl. nádrž přírodní 2 2754
vodní pl. nádrž umělá 3 616
vodní pl. rybník 2 33782
vodní pl. tok přirozený 53 79540
zast. pl. společný dvůr 1 1270
zast. pl. zbořeniště 78 13832
zast. pl. 354 67226
ostat.pl. jiná plocha 143 266838
ostat.pl. manipulační pl. 4 5446
ostat.pl. neplodná půda 91 100979
ostat.pl. ostat.komunikace 224 206132
ostat.pl. pohřeb. 1 1378
ostat.pl. silnice 17 77726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 31599
Celkem KN 2041 11754642
Par. KMD 2041 11754642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 350
LV 266
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.