k.ú.: 753017 - Polžice u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554278 - Srby NUTS5 CZ0321554278
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 3706692
zahrada 40 19583
travní p. 164 1198059
vodní pl. nádrž umělá 2 7942
vodní pl. tok přirozený 1 39509
vodní pl. tok umělý 18 47575
vodní pl. zamokřená pl. 3 8741
zast. pl. zbořeniště 3 1232
zast. pl. 66 36661
ostat.pl. jiná plocha 34 49116
ostat.pl. manipulační pl. 6 15439
ostat.pl. neplodná půda 33 41580
ostat.pl. ostat.komunikace 55 104429
ostat.pl. silnice 8 54937
ostat.pl. zeleň 17 43280
Celkem KN 535 5374775
Par. DKM 535 5374775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 61
LV 89
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.03.2016 1:1000 24.03.2016 *) § 2 - řešené pozemky
DKM-KPÚ 1:1000 22.09.2014 § 3 - neřešené pozemky
Ost. 1:2000 01.04.1961 24.03.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961 24.03.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 22.09.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.