k.ú.: 753050 - Srdov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1675546
vinice 1 277
zahrada 136 54852
ovoc. sad 1 27
travní p. 249 468047
lesní poz 63 3965820
vodní pl. nádrž přírodní 4 2410
vodní pl. tok přirozený 29 7041
zast. pl. společný dvůr 4 258
zast. pl. zbořeniště 7 1398
zast. pl. 105 33062
ostat.pl. dráha 1 2457
ostat.pl. jiná plocha 25 8340
ostat.pl. manipulační pl. 27 18820
ostat.pl. neplodná půda 37 22096
ostat.pl. ostat.komunikace 83 79008
ostat.pl. silnice 5 24918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6843
Celkem KN 1021 6371220
Par. KMD 1021 6371220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 101
LV 146
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.