k.ú.: 753076 - Srch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575682 - Srch NUTS5 CZ0532575682
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 939 2234797
zahrada 358 208259
travní p. 136 259863
lesní poz 113 908914
vodní pl. nádrž umělá 2 1792
vodní pl. tok umělý 76 20758
vodní pl. zamokřená pl. 1 4807
zast. pl. společný dvůr 4 544
zast. pl. 612 156630
ostat.pl. dráha 7 28073
ostat.pl. jiná plocha 89 62082
ostat.pl. manipulační pl. 39 42583
ostat.pl. neplodná půda 13 10075
ostat.pl. ostat.komunikace 207 145017
ostat.pl. pohřeb. 2 2841
ostat.pl. silnice 64 92413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12822
ostat.pl. zeleň 4 1908
Celkem KN 2668 4194178
Par. DKM 2668 4194178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 194
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 262
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
Celkem BUD 594
byt.z. byt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 7
LV 674
spoluvlastník 862

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.1998
ZMVM 1:2000 20.08.1992 26.10.1998
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.