k.ú.: 753092 - Srní I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557111 - Srní NUTS5 CZ0322557111
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1086936
zahrada 36 30723
travní p. 524 2296845
lesní poz les(ne hospodář) 588 7431591
vodní pl. nádrž umělá 1 22083
vodní pl. tok přirozený 8 111991
vodní pl. tok umělý 25 64165
vodní pl. zamokřená pl. 19 125191
zast. pl. společný dvůr 1 900
zast. pl. zbořeniště 15 3470
zast. pl. 287 84972
ostat.pl. jiná plocha 101 113353
ostat.pl. manipulační pl. 25 57368
ostat.pl. neplodná půda 385 341807
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4264
ostat.pl. ostat.komunikace 129 138538
ostat.pl. silnice 6 74881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 26295
ostat.pl. zeleň 3 2713
Celkem KN 2447 12018086
Par. KMD 2447 12018086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 43
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 282
byt.z. byt 94
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 5
Celkem JED 102
LV 372
spoluvlastník 577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 19.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.