k.ú.: 753114 - Srní u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561983 - Provodín NUTS5 CZ0511561983
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1605098
zahrada 19 10956
travní p. 63 179503
lesní poz 52 1544730
vodní pl. nádrž umělá 3 353
zast. pl. zbořeniště 3 447
zast. pl. 42 23260
ostat.pl. dráha 16 31655
ostat.pl. jiná plocha 24 14691
ostat.pl. manipulační pl. 24 171255
ostat.pl. neplodná půda 20 15133
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 595
ostat.pl. ostat.komunikace 54 67150
ostat.pl. silnice 17 54410
Celkem KN 403 3719236
Par. DKM 403 3719236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 75
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2015
FÚO 31.03.2015 1:2000 31.12.1977 *) 31.03.2015 Od 1977 dle KP. Na části FUO2 Provodín (námitky 1977).
THM-G 31.03.2015 1:2000 31.12.1967 *) 31.03.2015 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42, transf. do S-JTSK r. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967 dle KP.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.05.2022 14:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.