k.ú.: 753131 - Srubec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545066 - Srubec NUTS5 CZ0311545066
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1318 2307152
zahrada 840 507149
ovoc. sad 10 67145
travní p. 492 595235
lesní poz 115 1534232
vodní pl. nádrž přírodní 3 865
vodní pl. nádrž umělá 20 114140
vodní pl. rybník 4 14389
vodní pl. tok umělý 80 20404
vodní pl. zamokřená pl. 4 2646
zast. pl. společný dvůr 4 434
zast. pl. zbořeniště 7 1389
zast. pl. 1338 225030
ostat.pl. jiná plocha 355 290489
ostat.pl. manipulační pl. 40 36631
ostat.pl. neplodná půda 74 45643
ostat.pl. ostat.komunikace 343 195075
ostat.pl. silnice 39 42117
ostat.pl. zeleň 12 3456
Celkem KN 5098 6003621
Par. DKM 5098 6003621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 1053
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 117
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1316
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 9
Celkem JED 12
LV 1499
spoluvlastník 1918

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2003
THM-V 1:1000 01.01.1979 24.10.2003
THM-V 1:1000 01.01.1973 01.01.1979 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.