k.ú.: 753165 - Sruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580970 - Sruby NUTS5 CZ0534580970
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1133 3229162
zahrada 348 206293
travní p. 605 1145376
lesní poz 116 1444417
vodní pl. nádrž umělá 1 235
vodní pl. rybník 14 241813
vodní pl. tok přirozený 95 7639
vodní pl. tok umělý 36 7374
zast. pl. společný dvůr 4 787
zast. pl. zbořeniště 8 2937
zast. pl. 297 88791
ostat.pl. dráha 17 112464
ostat.pl. jiná plocha 267 110968
ostat.pl. manipulační pl. 60 51355
ostat.pl. ostat.komunikace 196 152157
ostat.pl. pohřeb. 1 1289
ostat.pl. silnice 6 62568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10318
ostat.pl. zeleň 16 19417
Celkem KN 3224 6895360
Par. KMD 3224 6895360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 111
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 275
LV 391
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.