k.ú.: 753181 - Stadice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 401968
zahrada 254 195977
travní p. 152 1378540
lesní poz 46 2590313
vodní pl. tok přirozený 23 130539
vodní pl. tok umělý 2 149
zast. pl. zbořeniště 6 406
zast. pl. 295 49086
ostat.pl. dráha 6 94521
ostat.pl. dálnice 10 202485
ostat.pl. jiná plocha 148 321008
ostat.pl. manipulační pl. 6 35668
ostat.pl. mez, stráň 1 192
ostat.pl. neplodná půda 42 106016
ostat.pl. ostat.komunikace 77 126345
ostat.pl. silnice 14 88509
ostat.pl. zeleň 5 3535
Celkem KN 1108 5725257
Par. DKM 1108 5725257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 285
LV 289
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2019 jen extravilán
DKM 1:1000 28.08.2018 jen intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2019 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 17:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.