k.ú.: 753203 - Křída u Stádlce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553140 - Stádlec NUTS5 CZ0317553140
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 519 1937893
zahrada 45 61046
travní p. 215 354075
lesní poz les s budovou 5 274
lesní poz 107 2078686
vodní pl. nádrž umělá 2 975
vodní pl. rybník 4 34074
vodní pl. tok přirozený 3 116867
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. 67 36529
ostat.pl. jiná plocha 13 8398
ostat.pl. manipulační pl. 18 22658
ostat.pl. neplodná půda 7 4404
ostat.pl. ostat.komunikace 64 49898
ostat.pl. silnice 4 23582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 4272
ostat.pl. zeleň 6 2028
Celkem KN 1094 4735806
Par. KMD 1094 4735806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 99
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 22.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.