k.ú.: 753211 - Slavňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553140 - Stádlec NUTS5 CZ0317553140
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 554 1995978
zahrada 78 79484
travní p. 311 434653
lesní poz 141 1363317
vodní pl. nádrž umělá 1 1043
vodní pl. tok přirozený 2 140237
vodní pl. zamokřená pl. 2 6289
zast. pl. 165 53966
ostat.pl. jiná plocha 46 37554
ostat.pl. manipulační pl. 14 9471
ostat.pl. neplodná půda 14 17128
ostat.pl. ostat.komunikace 52 51781
ostat.pl. silnice 2 21931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 41767
ostat.pl. zeleň 15 9751
Celkem KN 1434 4264350
Par. KMD 1434 4264350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 152
LV 180
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK GS 1:2880 1830 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.