k.ú.: 753220 - Stádlec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553140 - Stádlec NUTS5 CZ0317553140
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 3035260
zahrada 251 207128
travní p. 243 678605
lesní poz les s budovou 2 41
lesní poz 67 460540
vodní pl. nádrž umělá 12 25616
vodní pl. rybník 14 166676
vodní pl. tok přirozený 8 80292
vodní pl. tok umělý 5 2834
vodní pl. zamokřená pl. 15 28511
zast. pl. společný dvůr 3 2913
zast. pl. 317 110218
ostat.pl. jiná plocha 95 51727
ostat.pl. manipulační pl. 40 49372
ostat.pl. neplodná půda 26 10903
ostat.pl. ostat.komunikace 130 102185
ostat.pl. pohřeb. 3 3587
ostat.pl. silnice 31 71584
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 14130
ostat.pl. zeleň 26 89281
Celkem KN 1707 5191403
Par. KMD 1707 5191403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 24
obč.z. byt 9
Celkem JED 33
LV 364
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 19.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 15:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.