k.ú.: 753441 - Stáj - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587915 - Stáj NUTS5 CZ0632587915
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 2558395
zahrada 126 56356
travní p. 322 1295252
lesní poz 157 1707421
vodní pl. nádrž umělá 26 8941
vodní pl. rybník 8 16080
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 108 47420
ostat.pl. jiná plocha 62 35383
ostat.pl. manipulační pl. 18 29998
ostat.pl. neplodná půda 54 21749
ostat.pl. ostat.komunikace 114 54534
ostat.pl. silnice 55 87196
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12117
Celkem KN 1361 5930896
Par. KMD 1361 5930896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 104
LV 121
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 19:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.