k.ú.: 753475 - Stálky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594792 - Stálky NUTS5 CZ0647594792
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 6934342
zahrada 37 17226
travní p. 155 599450
lesní poz 152 3654098
vodní pl. nádrž umělá 3 2404
vodní pl. rybník 1 3206
vodní pl. tok přirozený 77 111357
vodní pl. zamokřená pl. 3 3282
zast. pl. zbořeniště 12 4501
zast. pl. 139 93723
ostat.pl. jiná plocha 89 62169
ostat.pl. manipulační pl. 30 97201
ostat.pl. neplodná půda 59 71095
ostat.pl. ostat.komunikace 134 318899
ostat.pl. pohřeb. 1 1056
ostat.pl. silnice 9 64517
ostat.pl. zeleň 14 44193
Celkem KN 1377 12082719
Par. DKM 948 8230488
Par. KMD 429 3852231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 45
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 130
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 14
LV 132
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 01.02.2011 1:1000 02.02.2011 *) část k.ú. (část extravilánu) dle JPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 01:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.