k.ú.: 753483 - Skoky u Staměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 460597
zahrada 208 127519
ovoc. sad 14 23526
travní p. 279 968244
lesní poz 16 67033
vodní pl. tok přirozený 1 316
vodní pl. tok umělý 2 2363
vodní pl. zamokřená pl. 1 571
zast. pl. zbořeniště 3 698
zast. pl. 183 40788
ostat.pl. dálnice 12 58415
ostat.pl. jiná plocha 48 29391
ostat.pl. manipulační pl. 2 2228
ostat.pl. neplodná půda 5 8077
ostat.pl. ostat.komunikace 49 87548
ostat.pl. silnice 7 3868
Celkem KN 1016 1881182
Par. KMD 1016 1881182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 180
LV 268
spoluvlastník 864

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 03:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.