k.ú.: 753491 - Staměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 586654
zahrada 136 86142
ovoc. sad 9 49862
travní p. 220 547070
lesní poz 3 30287
vodní pl. tok přirozený 22 16575
vodní pl. tok umělý 11 3164
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 86
zast. pl. zbořeniště 8 7551
zast. pl. 201 47368
ostat.pl. dálnice 5 14325
ostat.pl. jiná plocha 33 14757
ostat.pl. manipulační pl. 20 18678
ostat.pl. neplodná půda 2 6078
ostat.pl. ostat.komunikace 46 41830
ostat.pl. silnice 16 61422
Celkem KN 968 1531849
Par. KMD 968 1531849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 186
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 227
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
KM-D 1:2000 01.12.2000 15.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.