k.ú.: 753505 - Stanětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1376641
zahrada 90 50146
travní p. 138 781344
lesní poz les s budovou 1 100
lesní poz 46 1303088
vodní pl. nádrž umělá 1 1198
vodní pl. rybník 2 1943
vodní pl. tok přirozený 10 5157
vodní pl. tok umělý 1 1007
zast. pl. společný dvůr 6 1443
zast. pl. zbořeniště 3 341
zast. pl. 119 46501
ostat.pl. jiná plocha 21 6043
ostat.pl. manipulační pl. 22 24810
ostat.pl. mez, stráň 8 24396
ostat.pl. neplodná půda 23 34299
ostat.pl. ostat.komunikace 64 94094
ostat.pl. pohřeb. 6 3150
ostat.pl. silnice 7 31686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3599
Celkem KN 709 3790986
Par. DKM 709 3790986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 159
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.07.2019
DKM 1:1000 30.09.1999
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 14:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.