k.ú.: 753505 - Stanětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1376616
zahrada 90 50216
travní p. 140 783413
lesní poz les s budovou 1 100
lesní poz 46 1303088
vodní pl. nádrž umělá 1 1198
vodní pl. rybník 2 1943
vodní pl. tok přirozený 12 5396
vodní pl. tok umělý 1 1007
zast. pl. společný dvůr 6 1443
zast. pl. zbořeniště 3 341
zast. pl. 114 44477
ostat.pl. jiná plocha 19 5701
ostat.pl. manipulační pl. 22 24810
ostat.pl. mez, stráň 8 24396
ostat.pl. neplodná půda 23 34299
ostat.pl. ostat.komunikace 64 94107
ostat.pl. pohřeb. 6 3150
ostat.pl. silnice 7 31686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3599
Celkem KN 706 3790986
Par. DKM 706 3790986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 97
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 157
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.1999
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 15.09.2019 22:04

Aktuality

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.