k.ú.: 753548 - Staňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562378 - Staňkov NUTS5 CZ0313562378
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1432666
zahrada 152 92892
travní p. 237 637311
lesní poz les s budovou 3 91
lesní poz 112 12088470
vodní pl. nádrž přírodní 3 8031
vodní pl. nádrž umělá 4 2739530
vodní pl. rybník 7 1393082
vodní pl. tok přirozený 5 13555
vodní pl. zamokřená pl. 29 43295
zast. pl. společný dvůr 6 348
zast. pl. zbořeniště 8 1199
zast. pl. 342 70749
ostat.pl. jiná plocha 139 105399
ostat.pl. manipulační pl. 55 28826
ostat.pl. neplodná půda 77 50241
ostat.pl. ostat.komunikace 155 128812
ostat.pl. silnice 101 52162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 42895
ostat.pl. zeleň 1 74
Celkem KN 1684 18929628
Par. KMD 1684 18929628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 76
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 311
LV 331
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
S-SK GS 1:2880 1827 02.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.