k.ú.: 753645 - Stanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555550 - Stanovice NUTS5 CZ0412555550
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2518344
zahrada 177 89359
travní p. 195 1202311
lesní poz les s budovou 4 194
lesní poz les(ne hospodář) 262 6294880
lesní poz 19 115882
vodní pl. nádrž umělá 18 1489033
vodní pl. tok přirozený 2 31943
vodní pl. zamokřená pl. 1 2428
zast. pl. společný dvůr 7 3947
zast. pl. zbořeniště 16 2927
zast. pl. 226 94589
ostat.pl. jiná plocha 80 63649
ostat.pl. manipulační pl. 40 106320
ostat.pl. neplodná půda 106 161270
ostat.pl. ostat.komunikace 140 198250
ostat.pl. pohřeb. 1 5917
ostat.pl. silnice 19 212338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 194501
ostat.pl. zeleň 11 3530
Celkem KN 1466 12791612
Par. DKM 1466 12791612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 207
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 289
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.01.2012 1:1000 19.01.2012 *) KoPÚ Stanovice
DKM 1:1000 16.11.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1985 15.11.2000
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.