k.ú.: 753670 - Nová Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2252584
zahrada 242 163697
travní p. 388 1565863
lesní poz 302 16120341
vodní pl. nádrž přírodní 1 1399
vodní pl. nádrž umělá 2 14543
vodní pl. rybník 2 4055
vodní pl. tok přirozený 62 28428
vodní pl. tok umělý 99 27361
vodní pl. zamokřená pl. 15 23221
zast. pl. společný dvůr 1 728
zast. pl. zbořeniště 65 17383
zast. pl. 141 48987
ostat.pl. dobývací prost. 15 32338
ostat.pl. jiná plocha 164 97882
ostat.pl. manipulační pl. 51 42490
ostat.pl. neplodná půda 68 31317
ostat.pl. ostat.komunikace 223 119597
ostat.pl. silnice 14 10678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 709
ostat.pl. zeleň 2 712
Celkem KN 2419 20604313
Par. KMD 2419 20604313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 154
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 16.05.2022 14:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.