k.ú.: 753688 - Stará Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 4624799
zahrada 348 218391
travní p. 192 3743059
lesní poz ostat.komunikace 3 5712
lesní poz 434 3798918
vodní pl. nádrž přírodní 1 6794
vodní pl. nádrž umělá 1 1530
vodní pl. rybník 1 6335
vodní pl. tok přirozený 93 124283
vodní pl. tok umělý 3 20545
vodní pl. zamokřená pl. 1 433
zast. pl. společný dvůr 14 5037
zast. pl. zbořeniště 86 21733
zast. pl. 212 99015
ostat.pl. jiná plocha 115 138701
ostat.pl. manipulační pl. 67 58810
ostat.pl. neplodná půda 39 19874
ostat.pl. ostat.komunikace 135 188520
ostat.pl. pohřeb. 2 10210
ostat.pl. silnice 31 89867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9283
ostat.pl. zeleň 8 73886
Celkem KN 1930 13265735
Par. DKM 482 9660686
Par. KMD 1448 3605049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 133
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 204
LV 222
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2021
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 16.05.2022 13:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.