k.ú.: 753696 - Dolní Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 674218
zahrada 17 14201
ovoc. sad 1 3398
travní p. 8 473779
lesní poz 56 1440306
vodní pl. nádrž umělá 1 458
vodní pl. rybník 1 5378
vodní pl. tok přirozený 3 4399
zast. pl. zbořeniště 9 1687
zast. pl. 14 18302
ostat.pl. jiná plocha 13 77993
ostat.pl. manipulační pl. 2 3093
ostat.pl. neplodná půda 5 3738
ostat.pl. ostat.komunikace 8 21954
ostat.pl. silnice 2 16438
ostat.pl. zeleň 2 5842
Celkem KN 152 2765184
Par. DKM 46 1199355
Par. KMD 106 1565829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
Celkem JED 6
LV 36
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.08.2021 1:1000 05.08.2021 *)
KMD 1:1000 16.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 16.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 22.05.2022 00:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.