k.ú.: 753777 - Stará Chodovská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 203 178089
travní p. 23 106931
lesní poz les(ne hospodář) 1 4707
lesní poz 19 242336
vodní pl. nádrž umělá 1 814
vodní pl. tok přirozený 7 35285
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. 182 35697
ostat.pl. jiná plocha 60 1640199
ostat.pl. manipulační pl. 12 235078
ostat.pl. neplodná půda 15 44678
ostat.pl. ostat.komunikace 29 49546
ostat.pl. silnice 6 95276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13772
ostat.pl. zeleň 2 17
Celkem KN 564 2682469
Par. DKM 564 2682469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 105
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 176
LV 200
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1975 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 19:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.