k.ú.: 753785 - Stará Libavá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597686 - Norberčany NUTS5 CZ0712597686
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1798431
zahrada 34 16036
travní p. 196 3861440
lesní poz les(ne hospodář) 1 719
lesní poz 76 1143476
vodní pl. nádrž umělá 2 1838
vodní pl. tok přirozený 5 17816
vodní pl. tok umělý 1 3697
vodní pl. zamokřená pl. 10 24451
zast. pl. zbořeniště 16 7906
zast. pl. 97 40260
ostat.pl. jiná plocha 71 155233
ostat.pl. manipulační pl. 23 113010
ostat.pl. neplodná půda 31 37473
ostat.pl. ostat.komunikace 115 139755
ostat.pl. pohřeb. 2 1041
ostat.pl. silnice 4 65188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1895
Celkem KN 740 7429665
Par. KMD 740 7429665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 92
LV 88
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.