k.ú.: 753807 - Stará Lysá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537837 - Stará Lysá NUTS5 CZ0208537837
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 684 4728941
zahrada 251 150301
ovoc. sad 7 28068
travní p. 109 453989
lesní poz 121 3621707
vodní pl. nádrž umělá 5 4609
vodní pl. tok přirozený 2 25361
vodní pl. tok umělý 6 4607
zast. pl. zbořeniště 1 496
zast. pl. 407 150836
ostat.pl. jiná plocha 87 61825
ostat.pl. manipulační pl. 21 40531
ostat.pl. neplodná půda 11 4029
ostat.pl. ostat.komunikace 106 137055
ostat.pl. pohřeb. 1 2135
ostat.pl. silnice 42 113368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 165270
ostat.pl. zeleň 3 1097
Celkem KN 1877 9694225
Par. KMD 1877 9694225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 217
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 396
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 497
spoluvlastník 896

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2017
S-SK GS 1:2880 1842 20.03.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.