k.ú.: 753823 - Stará Paka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573507 - Stará Paka NUTS5 CZ0522573507
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1499344
zahrada 642 441718
ovoc. sad 5 16869
travní p. 636 2049846
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz 212 1917303
vodní pl. nádrž přírodní 5 4145
vodní pl. nádrž umělá 6 6834
vodní pl. tok přirozený 30 35843
zast. pl. společný dvůr 10 772
zast. pl. zbořeniště 2 306
zast. pl. 808 211464
ostat.pl. dráha 10 156268
ostat.pl. jiná plocha 210 172503
ostat.pl. manipulační pl. 14 32207
ostat.pl. neplodná půda 76 35304
ostat.pl. ostat.komunikace 300 216192
ostat.pl. pohřeb. 2 10324
ostat.pl. silnice 24 50035
ostat.pl. skládka 2 28663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 34986
ostat.pl. zeleň 10 46033
Celkem KN 3162 6966962
Par. DKM 3162 6966962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 417
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 11
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 131
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 782
byt.z. byt 82
obč.z. byt 14
Celkem JED 96
LV 1001
spoluvlastník 1635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2007
Ins. A 1:1000 01.06.1951 05.04.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.06.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.