k.ú.: 753840 - Rosnice u Staré Role - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 461339
zahrada 79 42019
travní p. 151 538400
lesní poz les(ne hospodář) 14 496952
lesní poz 8 38736
vodní pl. nádrž umělá 11 33561
vodní pl. rybník 1 28549
vodní pl. tok přirozený 5 7024
vodní pl. zamokřená pl. 1 249
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 120 34983
ostat.pl. jiná plocha 57 68370
ostat.pl. manipulační pl. 7 14679
ostat.pl. neplodná půda 18 33759
ostat.pl. ostat.komunikace 25 24246
ostat.pl. silnice 2 14258
ostat.pl. zeleň 6 491
Celkem KN 549 1837714
Par. DKM 549 1837714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. rod.dům 34
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 116
LV 135
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1979 22.11.2006
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.