k.ú.: 753874 - Stará Roveň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 642264
zahrada 103 82798
travní p. mez, stráň 2 1825
travní p. 216 611349
lesní poz 157 2309124
zast. pl. 78 21302
ostat.pl. jiná plocha 44 30073
ostat.pl. neplodná půda 36 28746
ostat.pl. ostat.komunikace 40 58686
ostat.pl. silnice 1 12785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2666
Celkem KN 803 3801618
Par. KMD 803 3801618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 77
LV 108
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 06:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.