k.ú.: 753912 - Stará Ves u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551911 - Stará Ves NUTS5 CZ0801551911
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 354142
zahrada 288 160776
travní p. 675 4089124
lesní poz 204 2105160
vodní pl. nádrž umělá 1 2269
vodní pl. tok přirozený 40 35611
vodní pl. tok umělý 4 522
vodní pl. zamokřená pl. 2 7456
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 39 10376
zast. pl. 360 82211
ostat.pl. jiná plocha 233 149695
ostat.pl. manipulační pl. 33 52303
ostat.pl. neplodná půda 139 102602
ostat.pl. ostat.komunikace 206 263276
ostat.pl. silnice 3 57764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13227
ostat.pl. zeleň 1 364
Celkem KN 2316 7487045
Par. KMD 2316 7487045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 229
č.p. rod.rekr 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 338
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 18:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.