k.ú.: 753947 - Stará Ves nad Ondřejnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598739 - Stará Ves nad Ondřejnicí NUTS5 CZ0806598739
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 653 6533585
zahrada 883 668961
ovoc. sad 6 67824
travní p. 640 1970516
lesní poz ostat.komunikace 15 25411
lesní poz 268 2979801
vodní pl. nádrž umělá 3 3915
vodní pl. rybník 19 76799
vodní pl. tok přirozený 175 195715
vodní pl. tok umělý 16 9053
vodní pl. zamokřená pl. 9 5699
zast. pl. společný dvůr 29 26370
zast. pl. zbořeniště 18 14110
zast. pl. 994 302287
ostat.pl. jiná plocha 222 162362
ostat.pl. manipulační pl. 10 20830
ostat.pl. neplodná půda 126 218426
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1364
ostat.pl. ostat.komunikace 564 451156
ostat.pl. pohřeb. 2 13295
ostat.pl. silnice 18 206456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 37396
ostat.pl. zeleň 17 21365
Celkem KN 4698 14012696
Par. DKM 4698 14012696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 480
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 973
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 23
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 68
LV 1299
spoluvlastník 1793

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2014
DKM 1:1000 13.12.2012 na části k.ú. mimo KPÚ
THM-V 1:2000 31.12.1966 25.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1966 reambulace v r. 1878


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.