k.ú.: 753963 - Stará Ves u Bílovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 5908012
zahrada 658 455950
ovoc. sad 5 67262
travní p. 289 1513487
lesní poz 167 2495340
vodní pl. nádrž přírodní 2 13154
vodní pl. nádrž umělá 3 7082
vodní pl. rybník 2 4887
vodní pl. tok přirozený 43 45800
zast. pl. společný dvůr 8 1084
zast. pl. zbořeniště 10 2613
zast. pl. 541 123297
ostat.pl. jiná plocha 140 287962
ostat.pl. manipulační pl. 16 50848
ostat.pl. neplodná půda 127 183045
ostat.pl. ostat.komunikace 239 328771
ostat.pl. pohřeb. 1 1482
ostat.pl. silnice 35 119986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16799
ostat.pl. zamokřená pl. 1 196
ostat.pl. zeleň 12 54880
Celkem KN 2570 11681937
Par. DKM 833 10587770
Par. KMD 1737 1094167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 240
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 130
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 58
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 534
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 648
spoluvlastník 858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.10.2017
KMD 1:1000 09.01.2015 Na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 18:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.