k.ú.: 753971 - Háj u Staré Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539112 - Stará Voda NUTS5 CZ0411539112
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 5751
zahrada 8 11946
travní p. 60 802564
lesní poz 46 5078255
vodní pl. tok umělý 5 6023
zast. pl. zbořeniště 9 3783
zast. pl. 13 5445
ostat.pl. jiná plocha 24 33839
ostat.pl. neplodná půda 15 17687
ostat.pl. ostat.komunikace 20 26974
ostat.pl. silnice 3 30755
Celkem KN 205 6023022
Par. KMD 205 6023022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 6
Celkem BUD 13
LV 27
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 18.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.