k.ú.: 754021 - Jedlová u Staré Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539112 - Stará Voda NUTS5 CZ0411539112
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 17769
travní p. mez, stráň 3 4441
travní p. 34 514955
lesní poz 8 2009224
vodní pl. tok umělý 7 7331
zast. pl. 33 4033
ostat.pl. jiná plocha 27 25986
ostat.pl. manipulační pl. 1 176
ostat.pl. neplodná půda 4 14058
ostat.pl. ostat.komunikace 13 29503
Celkem KN 147 2627476
Par. KMD 147 2627476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 14
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 29
LV 35
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.