k.ú.: 754099 - Skalice u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 158540
zahrada 46 21472
ovoc. sad 1 3924
travní p. 95 386109
lesní poz 20 80453
vodní pl. nádrž přírodní 1 137
zast. pl. společný dvůr 3 220
zast. pl. zbořeniště 6 2251
zast. pl. 60 17968
ostat.pl. jiná plocha 46 80872
ostat.pl. neplodná půda 15 16112
ostat.pl. ostat.komunikace 22 17634
ostat.pl. silnice 2 13713
Celkem KN 356 799405
Par. KMD 356 799405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 54
LV 82
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.