k.ú.: 754111 - Šepetely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 847116
vinice 1 30172
zahrada 42 46661
ovoc. sad 11 178414
travní p. 88 289825
lesní poz 7 26497
vodní pl. nádrž umělá 2 454
vodní pl. tok přirozený 1 1722
vodní pl. tok umělý 1 2373
zast. pl. zbořeniště 5 458
zast. pl. 53 24688
ostat.pl. jiná plocha 24 29160
ostat.pl. manipulační pl. 3 4848
ostat.pl. neplodná půda 8 8318
ostat.pl. ostat.komunikace 26 28179
ostat.pl. silnice 4 14802
Celkem KN 369 1533687
Par. KMD 369 1533687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 52
LV 68
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.