k.ú.: 754129 - Staré Bříště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561843 - Staré Bříště NUTS5 CZ0633561843
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1755628
zahrada 69 59367
travní p. 261 897157
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 240 1958144
vodní pl. rybník 23 199860
vodní pl. tok přirozený 34 31892
vodní pl. tok umělý 2 2870
vodní pl. zamokřená pl. 11 10506
zast. pl. společný dvůr 8 713
zast. pl. zbořeniště 9 1878
zast. pl. 98 32661
ostat.pl. jiná plocha 194 143131
ostat.pl. manipulační pl. 28 23556
ostat.pl. neplodná půda 97 79410
ostat.pl. ostat.komunikace 121 79727
ostat.pl. silnice 15 34577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1838
Celkem KN 1443 5312920
Par. KMD 1443 5312920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 95
LV 151
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2010
S-SK GS 1:2880 1838 19.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 08:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.