k.ú.: 754161 - Prostřední Staré Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579661 - Staré Buky NUTS5 CZ0525579661
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1293835
zahrada mez, stráň 1 123
zahrada 151 149185
travní p. mez, stráň 7 3349
travní p. 301 1247333
lesní poz 90 2699200
vodní pl. rybník 11 138590
vodní pl. tok přirozený 63 32135
vodní pl. tok umělý 1 1282
vodní pl. zamokřená pl. 1 1185
zast. pl. zbořeniště 2 139
zast. pl. 238 39707
ostat.pl. jiná plocha 304 271427
ostat.pl. manipulační pl. 8 19522
ostat.pl. mez, stráň 1 451
ostat.pl. neplodná půda 9 8608
ostat.pl. ostat.komunikace 110 107809
ostat.pl. pohřeb. 1 1812
ostat.pl. silnice 11 32015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 19970
ostat.pl. zeleň 3 1718
Celkem KN 1393 6069395
Par. DKM 1391 6068008
Par. KMD 2 1387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 228
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 287
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2018
KMD 1:1000 10.09.2013
DKM-KPÚ 28.12.2012 1:1000 16.01.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1841 10.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 18:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.