k.ú.: 754170 - Staré Čívice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 3432445
zahrada 455 240852
ovoc. sad 5 16429
travní p. 111 133693
lesní poz 61 798391
vodní pl. nádrž umělá 1 584
vodní pl. tok umělý 130 63495
vodní pl. zamokřená pl. 1 3041
zast. pl. společný dvůr 4 292
zast. pl. 536 304177
ostat.pl. jiná plocha 220 340508
ostat.pl. manipulační pl. 52 45752
ostat.pl. neplodná půda 2 114
ostat.pl. ostat.komunikace 399 183090
ostat.pl. silnice 94 58036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14271
ostat.pl. zeleň 34 38141
Celkem KN 2601 5673311
Par. DKM 2601 5673311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 164
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 505
byt.z. byt 78
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 81
LV 680
spoluvlastník 1115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1986 12.05.1999 1:1000,1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.