k.ú.: 754366 - Staré Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575704 - Staré Hradiště NUTS5 CZ0532575704
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 725 2741160
zahrada školka 2 2365
zahrada 280 130808
ovoc. sad 5 20094
travní p. 109 134284
lesní poz 38 95172
vodní pl. tok umělý 187 52579
vodní pl. zamokřená pl. 18 28451
zast. pl. společný dvůr 13 735
zast. pl. zbořeniště 2 106
zast. pl. 564 151390
ostat.pl. jiná plocha 93 41780
ostat.pl. manipulační pl. 49 63978
ostat.pl. neplodná půda 33 12485
ostat.pl. ostat.komunikace 237 116343
ostat.pl. silnice 23 56744
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14570
ostat.pl. zeleň 14 10701
Celkem KN 2394 3673745
Par. DKM 2394 3673745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 141
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 229
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 539
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 687
spoluvlastník 1011

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.02.1999
ZMVM 1:2000 01.06.1984 24.02.1999 1:1000,1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.